Odbor za turizam

Izvješće Odbora za turizam o Konačnom prijedlogu zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave P.Z. br. 526 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Odbor za turizam Hrvatskoga sabora raspravio je na 10. sjednici održanoj 20. rujna 2023. Konačni prijedlog zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. rujna 2023. godine.         
Odbor za turizam raspravio je navedeni akt na temelju članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao zainteresirano radno tijelo.

Predstavnik Ministarstva financija dao je uvodno obrazloženje, istaknuvši kako je predloženi zakon dio paketa izmjena poreznih propisa. Podsjetio je kako se izmjenama Zakona o lokalnim porezima predlaže ukidanje prireza porezu na dohodak te se zaokružuju propisani iznosi lokalnih poreza, što će pojednostaviti sustav oporezivanja dohotka u RH. Proširuje se i   raspon u kojem je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovlašteno propisati visinu poreza na kuće za odmor, što doprinosi povećanju autonomije lokalnih vlasti i smanjenju ovisnosti jedinica lokalne samouprave o prijenosima središnje države. 

Izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predlažu
se radi usklađenja načina izračuna sredstava fiskalnog izravnanja jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave s predloženim izmjenama Zakona o porezu na dohodak i izmjenama
Zakona o lokalnim porezima. 

Osvrnuvši se na članak 8. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, istaknuo je kako su utvrđeni parametri koji se koriste za izračun i raspodjelu sredstava fiskalnog izravnanja, a uključuju kapacitet ostvarenih poreznih prihoda i referentnu vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda i referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda uključuju petogodišnji prosjek ukupnih prihoda od poreza na dohodak ostvarenih na području općine, odnosno grada, koji sadrže i prihode od poreza na dohodak ostvarene od najma, zakupa, iznajmljivanja stanova soba i postelja putnicima i turistima te imovinskih prava koji bi općina, odnosno grad ostvario uvođenjem najvišeg zakonom propisanog iznosa te prihode od prireza koji bi općina, odnosno grad ostvario uvođenjem najviše propisane stope prireza, po glavi stanovnika pojedine općine, odnosno grada. 

S ciljem povećanja autonomije lokalnih vlasti i smanjenja ovisnosti jedinica lokalne samouprave o prijenosima središnje države predlaže se proširiti raspon u kojem su lokalne jedinice ovlaštene samostalno propisivati visinu poreza na kuće za odmor, na način da se trenutno važeći iznosi zamijene iznosima od 0,60 i 5,00 eura.

Predstavnik predlagatelja završno je kazao kako nema razlika između rješenja koja se predlažu Konačnim prijedlogom zakona u odnosu na Prijedlog zakona. 

Vezano uz lokalne poreze, neki članovi Odbora upozorili kako su do sada postojale određene pravne nejasnoće uz oporezivanje iznajmljivanja kuća za odmor te je postavljeno pitanje da li će se novim poreznim zakonima kada lokalna samouprava donese odluku o rasponima navedeni problem riješit. Predstavnik predlagatelja je potvrdio kako se Zakonom o lokalnim porezima i Zakonom o porezu na dohodak, svi oni koji imaju kuće za odmor i koji plaćaju paušalni porez na dohodak po osnovi iznajmljivanja ne oslobađaju i plaćanja poreza na kuće za odmor. 

Članovi Odbora potvrdili su kako je pitanje oporezivanja najma u turizmu postalo rašireno nacionalno pitanje, a kao problem su izdvojili dio iznajmljivačkog sektora koji uopće nema registriranu djelatnost, koji izbjegava registraciju gostiju, kao i plaćanje poreza. Upozoreno je kako na obali enormno raste broj nekretnina u stranom vlasništvu te se postavlja pitanje kako to dovesti u red.

Bilo je riječi i o DAC7 Direktivi EU-a o administrativnoj suradnji u području poreza koji je dio paketa Europske komisije za pravedno i jednostavno oporezivanje. Na temelju DAC7 se od 1. siječnja 2023. za 2022. godinu uvodi obveza platformi za iznajmljivanje o izvještavanju poreznih uprava o najmu nekretnina. Očekuje se da će navedeni problem velikim dijelom biti riješen na ovaj način,  kazao je predstavnik predlagatelja.

Neki zastupnici izrazili su zadovoljstvo Prijedlogom Zakona, ustvrdivši kako je riječ o još jednom alatu koji se pruža jadnicama lokalne samoupravama u pristupu prikupljenim financijskim sredstvima. 

Nakon provedene rasprave Odbor za turizam je većinom glasova (6 glasova „ZA“, i 3 glasa “SUZDRŽANA“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio prof.dr.sc. Branka Grčića, predsjednika Odbora. 
                                                                                                                     

                                                                                                                            PREDSJEDNIK ODBORA                                                                                                           
                                                               prof. dr. sc. Branko Grčić