Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izvješće Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 741

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora raspravio je na 34. sjednici, održanoj 24. studenog 2014. godine, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 6. studenog 2014. godine.

Odbor je, sukladno odredbi čl.101. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravu o navedenom Zakonu proveo u svojstvu matičnog  radnog tijela.

U uvodnom izlaganju je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije istaknuo da se predloženim izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima mjere, koje se odnose na potpomognuta područja, prebacuju u Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. A to su da država jedinicama lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja ustupa svoj prihod od poreza na dobit, i svoj udjel u prihodima od naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina ostvarenih na području jedinica lokalne samouprave na potpomognutim područjima u jednakim iznosima (50%:50%) tim jedinicama i njihovim županijama.

Nakon uvodnog izlaganja većina članova Odbora je podržala donošenje ovoga Zakona jer se istim želi postići pravednija raspodjela pomoći iz državnog proračuna lokalnim proračunima koji su temeljem indeksa razvijenosti najslabije razvijena područja. Međutim u raspravi je istaknuto da je  Zakon o brdsko- planinskim područjima potreban ali ga je nužno što prije cjelovito izmijeniti  uvažavajući pri tome posebnosti određenih područja. 

Nakon provedene rasprave  Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora većinom je glasova ( 6 glasova  «za» i 1 glas „suzdržan“ ) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese
          
                             Zakon o izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima
  

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika prof. dr.sc. Rajka Ostojića, predsjednika Odbora.

                           
                                                                                               PREDSJEDNIK ODBORA

                                                 prof.dr.sc. Rajko Ostojić