Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izvješće Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora raspravio je na 26. sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 5. ožujka 2014. godine.
 
Raspravu o navedenom Prijedlogu Odbor je proveo u svojstvu zainteresiranog radnog tijela, sukladno odredbi čl.179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
 
U uvodnom izlaganju predstavnik Ministarstva financija je, obrazlažući Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu u cjelini, istaknuo kako je Vijeće EU u svojim preporukama za rješavanje prekomjernog proračunskog manjka od Republike Hrvatske zatražilo da do 2016. godine smanji svoj proračunski manjak ispod 3% BDP te da državni dug dovede na putanju smanjenja ispod 60% BDP dvije godine kasnije.

Predstavnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije je u svom izlaganju istaknula je da je u ovom Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske utvrđeno smanjenje sredstava Ministarstva i to na način da su postignute maksimalne uštede na materijalnim troškovima i administraciji, ali da su povećana sredstva za obnovu i razvoj Vukovara, za poticanje komunalne i društvene infrastrukture na otocima i priobalju.
 
U raspravi koja je uslijedila podržano je rješenje što smanjenje proračunskih sredstava u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije nije obuhvatilo strateško planiranje i koordinaciju programa EU i što su sredstva usmjerena na projekte iz sredstava EU. S tim u vezi  izneseno je mišljenje kako bi bilo dobro da resorno ministarstvo izradi cjelovit pregled pripremljenih ali i realiziranih projekata iz EU sredstava u prošloj i ovoj godini. U daljnjoj raspravi neki članovi Odbora su izrazili zadovoljstvo što sredstava za razvoj otoka nisu smanjena i što će i dalje svi otočni projekti biti financirani, ali je ukazano na problem što projekti koji se odnose na razvoj kopna, priobalja, kroz program integralnog razvoja lokalne zajednice EIB III, nisu započeti te se na toj poziciji predlaže smanjenje sredstava. U raspravi je nadalje izneseno mišljenje kako su predložene izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu neodržive budući se nije predložilo značajnije smanjenje rashoda te se zbog toga neće moći financirati prihodovna strana. Odnosno istaknuto je da ovim izmjenama i dopunama Državnog proračuna  trebalo rasporediti teret krize i to posebno na one koji imaju.
 
Nakon provedene rasprave Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora je većinom glasova ( 6 glasova „za“ i 1 glas „protiv“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese


Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu 


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Dragicu Zgrebec, predsjednicu Odbora.

 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
                                                                        I FONDOVE EUROPSKE UNIJE
                                                                             
                                                                           Dragica Zgrebec, dipl. oec.