Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izvješće Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije, drugo čitanje, P.Z. br. 481 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora raspravio je na 32. sjednici održanoj 03. svibnja 2023. godine Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. travnja 2023. godine.

Odbor je o predmetnom izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 101. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Sukladno Okvirnom sporazumu između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje iz 2015. godine u Republici Hrvatskoj se provodi ukupno 11 projekata a provedbeno razdoblje traje do prosinca 2024. godine.  Dana 30. lipnja 2022. potpisan je novi Memorandum o suglasnosti između Europske unije i Švicarske Konfederacije o Švicarskom doprinosu smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti i za suradnju u području migracija u Europskoj između Europske komisije i Švicarskog saveznog vijeća. Ukupna financijska alokacija drugog Švicarskog doprinosa iznosi 1,302 milijarde CHF, a od ukupne financijske alokacije drugog Švicarskog doprinosa Republici Hrvatskoj je namijenjeno 45,70 milijuna CHF.

Okvirni sporazum, kojim se određuju uvjeti potrebni za isporuku pomoći Švicarske Konfederacije, utvrđuju se tematska i geografska raspodjela doprinosa i posebna dogovorena pravila, kao i raspodjela odgovornosti i zadaća tijela uključenih u provedbu, potpisan je 18. listopada 2022.g. Okvirni sporazum predstavlja pravnu osnovu za povlačenje i bespovratno korištenje financijskih sredstava u okviru Švicarskog doprinosa u Hrvatskoj. Ovim se Zakonom potvrđuje Okvirni sporazum kako bi njegove odredbe u skladu s člankom 141. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora je jednoglasno (s 10 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Marka Pavića, predsjednika Odbora. 


PREDSJEDNIK ODBORA
Marko Pavić