Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izvješće Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije s rasprave o Izvješću o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine - podnositeljica Vlada Republike Hrvatske

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora raspravio je, na 21. sjednici održanoj 21. listopada 2022. polugodišnje izvješća  o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine. Izvješće je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu sa zaključkom Hrvatskoga sabora donijetim na 14. sjednici, održanoj 24. listopada 2014. godine, podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 09. lipnja 2022. godine.

Odbor je o Izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 101. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Predstavnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije izvijestila je da je  u izvještajnom razdoblju došlo je do rasta svih financijskih pokazatelja provedbe. Ugovoreno je projekata u vrijednosti od 336,42 milijuna eura, odnosno 2,54% od ukupno ugovorenih sredstava od početka provedbe. Krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je 854,66 milijuna eura, odnosno 12,23% od ukupno plaćenog iznosa od početka provedbe. Ovjereno je 847,70 milijuna eura, odnosno 14,20% od ukupno ovjerenog iznosa od početka provedbe. Istovremeno je Europska komisija (EK) doznačila iznos od 865,56 milijuna eura, što predstavlja 14,12% ukupno doznačenog iznosa od početka provedbe programa. 
Na dan 31. prosinca 2021. ukupno je ugovoreno 13,27 milijardi eura, odnosno 123,63% ukupno dodijeljenih sredstava. Ukupno je plaćeno 6,99 milijardi eura, odnosno 65,13% dodijeljenih sredstava. Ukupno je ovjereno 5,97 milijardi eura, odnosno 55,61% dodijeljenih sredstava te je ukupno doznačeno 6,13 milijardi eura odnosno 57,14% dodijeljenih sredstava, koja za (operativne) programe financijskog razdoblja 2014. – 2020. iznose 10,73 milijarde eura.

Nakon rasprave, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora je jednoglasno ( 10 glasova  „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak: 

Prihvaća se Izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Marka Pavića, predsjednika Odbora. 


PREDSJEDNIK ODBORA 

mr. sc. Marko Pavić