Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izvješće Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine - podnositeljica Vlada Republike Hrvatske

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora raspravio je na 18. sjednici održanoj 25. studenog 2021. godine polugodišnje Izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. Izvješće je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu sa zaključkom Hrvatskoga sabora donijetim na 14. sjednici, održanoj 24. listopada 2014. godine, podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 11. studenog 2021. godine.

Odbor je o predmetnim izvješćima raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 101. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
    
    Prema podacima Ministarstva financija, Republika Hrvatska je od pristupanja Europskoj uniji do 30. lipnja 2021. uplatila u europski proračun oko 28,25 milijardi kuna, dok je u istom razdoblju Republici Hrvatskoj iz europskog proračuna uplaćeno 9,09 milijardi eura, odnosno oko 68,69 milijardi kuna. U okviru fondova i programa obuhvaćenih ovim Izvješćem u državni proračun RH u periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. uplaćeno je 813,74 milijuna eura odnosno 6,17 milijardi kuna. Predstavnica Vlade Republike Hrvatske rekla je da je u izvještajnom razdoblju Na dan 30. lipnja 2021. ukupno je ugovoreno 12,93 milijardi eura, odnosno 120,49 % ukupno dodijeljenih sredstava. Ukupno je plaćeno 6,13 milijardi eura, odnosno 57,16 % dodijeljenih sredstava. Ukupno je ovjereno 5,12 milijardi eura, odnosno 47,71 % dodijeljenih sredstava te je ukupno doznačeno 5,27 milijardi eura odnosno 49,07 % dodijeljenih sredstava, koja za (operativne) programe financijskog razdoblja 2014. – 2020. iznose 10,73 milijarde eura. Dodatno, do sredine studenog 2021. godine ugovoreni su projekti u vrijednosti od 13,20 milijardi eura (100,31 mlrd. kn) odnosno 122,99% dodijeljenih sredstava. Ukupno je isplaćeno 6,72 milijardi eura (51,08 mlrd. kn) odnosno 62,63% dodijeljenih sredstava te je ovjereno 5,37 milijardi eura (40,83 mlrd. kuna) odnosno 50,06% dodijeljenih sredstava, što jasno pokazuje kontinuirani trend aktivnog korištenja sredstava. Također, dodala je, Hrvatska je u ovom razdoblju prestigla osam država članica EU prema pokazatelju dodijeljenih sredstava iz fondova EU. Dinamika suradnje svih sastavnica u sustavu je podignuta na višu razinu kako bi se što kvalitetnije i žurnije realizirala isplata sredstava posebno onim korisnicima koji već imaju potpisane ugovore za projekte. Govoreći o administrativnim kapacitetima, ministrica je upoznala članove Odbora s podatkom da u svim tijelima upravljanja i kontrole radi oko 2200 službenika. Predstavnica Vlade osvrnula se i na instrumente financiranja nove generacije, REACT-EU, od čega je iznos alokacije za financiranje mjera za očuvanje radnih mjesta dogovoren u iznosu 540 milijuna eura. Završno, govoreći o novoj financijskoj perspektivi, predstavnica Vlade upoznala je članove Odbora s aktualnim procesima izrazivši pritom nadu da će Europska komisija usvojiti prijedloge hrvatskih operativnih programa početkom sljedeće godine.    

Predsjednik Odbora pozdravio je pravovremeno dostavljanje izvješća kao i napredak u brzini ovjeravanja. Posebno je apostrofirano korištenje sredstava iz instrumenta REACT-EU koji je uvelike amortizirao negativne socijalne efekte pandemije.

Nakon rasprave, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora je većinom glasova ( glasova 7 „za“ i  1 glas „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak: 


PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Marka Pavića, predsjednika Odbora. 
                                    


                                                                                             PREDSJEDNIK ODBORA 


           mr. sc. Marko Pavić