Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne veterane s rasprave o Izvješću o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2021. godinu

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 16. sjednici održanoj 19. travnja 2023. godine razmotrio je Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2021. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata aktom od 20. prosinca 2022. godine.

Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbi članka 91. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske o predmetnom aktu od 26. siječnja 2023. godine.

Hrvatski memorijalni-dokumentacijski centar Domovinskog rata je javna znanstvena ustanova, specijalizirani arhiv koji prikuplja, sređuje, čuva te stručno i znanstveno istražuje i publicira gradivo iz Domovinskog rata.  Centar je kao i svake godine nastavio s preuzimanjem arhivskog gradiva po službenoj dužnosti, darovanjem i otkupom arhivskog gradiva. U 2021. godini Centar je prikupio oko 1,5 d/m konvencionalnog gradiva, 70 jedinica nekonvencionalnog gradiva (VHS, DVD i gradiva na vanjskom disku ili stiku), 800 fotografija, 6 digitalnih vojnih zemljovida, 81 časopisa periodike iz razdoblja 1985.-1997. godine i 18 sati memoarskog gradiva odnosno 378 kartica teksta memoarskog gradiva. Tijekom 2021. godine  nastavljen je projekt digitalizacije fotoarhiva i program zaštite arhivskog gradiva, te je do kraja godine izvršeno zaštitno snimanje 6.100 negativa. Dio obrađenih snimaka priključen je Zbirci fotografija Centra. Centar je provodio znanstveno istraživanje Domovinskog rata, organizirao je stručne i znanstvene skupove o Domovinskom ratu, promocije izdavačke djelatnosti Centra, predavanja o Domovinskom ratu učenicima u školama kao i polaznicima Hrvatskog vojnog učilišta. U dogovoru s Ministarstvom hrvatskih branitelja i Ministarstvom unutarnjih poslova, nastavljen je rad na bazi podataka o smrtno stradalim građanima Republike Hrvatske u Domovinskom ratu i okolnostima njihova stradanja. U suradnji Centra i Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u 2021. godini nastavljen je rad na projektu izrade enciklopedijskog portala Domovinskog rata i samostalno ili u suizdavaštvu objavio 8 knjiga. Ministarstvo kulture i medija je u 2021. godini putem sustava direktnog financiranja ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska, Centru osiguralo sredstva u ukupnom iznosu od 391.399,00 kuna.

Nakon kratke rasprave u kojem je izvješće pohvaljeno, Odbor je jednoglasno (11 glasova ”ZA” i 1 ”SUZDRŽAN”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg

z a k lj u č k a

Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2021. godinu.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Đakića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Josip Đakić