Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne veterane s rasprave o Izvješću o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2020. godinu

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 10. sjednici održanoj 1. lipnja 2022. godine razmotrio je Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2020. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata aktom od 30. prosinca 2021. godine.

Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbi članka 91. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske o predmetnom aktu.

Centar je javna znanstvena ustanova, specijalizirani arhiv koji prikuplja, sređuje, čuva te stručno i znanstveno istražuje i publicira gradivo iz Domovinskog rata.  Centar je kao i svake godine nastavio s preuzimanjem arhivskog gradiva po službenoj dužnosti, darovanjem i otkupom arhivskog gradiva. Centar je prikupio oko 2 d/m (20 kutija) gradiva, 797 fotografija, 8 digitalnih vojnih zemljovida, 58 časopisa periodike iz razdoblja 1985.-1997. godine i 18 sati memoarskog gradiva i 300 kartica teksta memoarskog gradiva. Tijekom 2020. godine digitalizirano je 2.093.197 stranica arhivskog gradiva iz Domovinskog rata. Centar je provodio znanstveno istraživanje Domovinskog rata, organizirao je stručne i znanstvene skupove o Domovinskom ratu, promocije izdavačke djelatnosti Centra, predavanja o Domovinskom ratu učenicima u školama kao i polaznicima Hrvatskog vojnog učilišta. I u 2020. godini nastavljen je rad na projektu ”Izravni demografski gubici Republike Hrvatske u Domovinskom ratu, odnosno unos podataka u bazu podataka Centra o poginulima u domovinskom ratu na okupiranom području RH (područje ”RSK”, dakle uglavnom osobe srpske narodnosti). U dogovoru s Ministarstvom hrvatskih branitelja i Ministarstvom unutarnjih poslova, nastavljeno je s provjerama dnevnih izvješća o stradanju civila tijekom Domovinskog rata, kako bi se utvrdilo tko je žrtva ratnoga djelovanja, a čija smrt nije povezana s ratnim djelovanjem. U suradnji Centra i Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u 2020. godini Centar je započeo projekt izrade enciklopedijskog portala Domovinskog rata i samostalno ili u suizdavaštvu objavio 6 knjiga. Ministarstvo kulture i medija je u 2020. godini putem sustava direktnog financiranja ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska, Centru osiguralo sredstva u ukupnom iznosu od 337.559,00 kuna.

Nakon kratke rasprave u kojem je izvješće pohvaljeno, Odbor je jednoglasno (7 glasova ZA) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg

                z a k lj u č k a

Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2020. godinu.


Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Đakića, predsjednika Odbora.

                            PREDSJEDNIK ODBORA

                                Josip Đakić