Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne veterane o Prijedlogu zakona o izmjenama zakona o smanjenu mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 472

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 16. sjednici održanoj 19. travnja 2023. godine razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama zakona o smanjenu mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske svojim aktom od 13. travnja 2023. godine uz prijedlog da se sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Odbor je predmetni akt razmotrio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istakno je kako se ovim  prijedlogom zakona nakon više od 12 godina predlaže postupnim prestankom smanjenja mirovina ostvarenih, odnosno određenih prema posebnim propisima rasteretiti kategorije umirovljenika koji već godinam snose teret krize kroz smanjene mirovine. Procjenjuje se kako  će izmjenama biti obuhvaćeno ukupno 96.343 korisnika mirovine ostvarenih odnosno određenih prema posebnim propisima, od čega je više od 63 tisuće hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, među kojima su umirovljeni policajci, hrvatki vojnici, pripadnici HVO-a te ostale kategorije koje su ostvarivale mirovine po posebnim propisima.

Ovim zakonskim prijedlogom predlaže se postupno ukidanje smanjenja mirovina ostvarenih ili određenih prema posebnim propisima i to na način da se od 1. srpnja 2023. godine smanji postotak smanjenja sa sadašnjih 10 % na 5 %, a od 1. siječnja 2024. godine u potpunosti ukine smanjenje.

Time bi se zaustavio pad životnog standarda korisnika mirovina prema posebnim propisima kojima se mirovine smanjuju ne samo prilikom priznanja prava, već i nakon redovnog usklađivanja mirovina ako prelaze propisani granični iznos od 464,53 eura.

Za provedbu Zakona potrebno je u državnom proračunu dodatno osigurati u 2023. godini oko 23 milijuna eura, 115 milijuna eura u 2024. godini te 124 milijuna eura u 2025. godini.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (11 glasova ”ZA”, 1  ”SUZDRŽAN”) predložio Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg

z a k lj u č k a

Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama zakona o smanjenu mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona

Za svog izvijestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Đakića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Josip Đakić