Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne veterane o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 27. (elektroničkoj) sjednici održanoj  11. svibnja 2020. godine razmotrio je  Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 07. svibnja 2020. godine.

Odbor je raspravu proveo u svojstvu zainteresiranog radnog tijela, sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u dijelu Proračuna kojim se osiguravaju sredstva za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, vojnih i civilnih invalida, veterana rata te bivših političkih zatvorenika.

Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu ukupni prihodi smanjuju se za 23,2 milijardi kuna, ukupni rashodi ostaju na istoj razini.

Sredstva namjenjena ostvarivanju prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na poziciji Ministarstva hrvatskih branitelja smanjuju se za 115,1 milijuna kuna dok se na poziciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje planirana sredstva za mirovine hrvatskih branitelja smanjuju se za 50 milijuna kuna.
                
Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (7 glasova za) donio sljedeći 

z a k lj u č a k

Predlaže se Hrvatskom saboru donošenje Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu 

te sljedećih odluka:
-    odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu,
-    odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu,
-    odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu,
-    odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu, 
-    odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu, 
-    odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu,
-    odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu,
-    odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Autoceste Rijeka-Zagreb za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu,
-    odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu i
-    odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Đakića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Josip Đakić