Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne veterane o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, P.Z. br. 946

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 27. (elektroničkoj) sjednici održanoj 11. svibnja 2020. godine razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 07. svibnja 2020. godine
Odbor je raspravu proveo u svojstvu zainteresiranog radnog tijela sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Odbor je bez rasprave jednoglasno (7 glasova za) odlučio predložiti Hrvatskom saboru

d o n o š e nj e

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Đakića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Josip Đakić