Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo s rasprave o Izvješću o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2013. godinu

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 47. sjednici održanoj 15. listopada 2014. godine, raspravljao je Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2013. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, dostavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, aktom od  21. srpnja 2014. godine.

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja kazao je kako je i u 2013. godini nastavljen trend rasta broja korisnika mirovina i pada broja osiguranika.
U 2013. godini evidentirano je 1 190 815 korisnika i 1 400 631 osiguranika, tako da je omjer  osiguranika i umirovljenika 1:1,18, odnosno omjer je isti kao i 2012. godine.

Ukupni prihodi Zavoda za 2013. godinu iznosili su 36,595 milijardi kn, a rashodi 36,604 milijardi kn.
Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za prosinac 2013. godine (umanjena za prirez i porez) iznosila je 2.226,29 kn, a udjel prosječne mirovine u prosječnoj neto plaći iznosio je 40,79%.

Prosječna starosna mirovina iznosila je 2. 523,38 kn, a udjel u prosječnoj neto plaći je 45,42%.
Prosječni mirovinski staž korisnika starosne mirovine iznosi 32 godine, korisnika prijevremene starosne mirovine 36 godina, korisnika invalidske 23, obiteljske 28 godina, a prosjek mirovinskog staža svih korisnika mirovine iznosi 30 godina, odnosno u posljednjih petnaest godina povećao se za 3 godine. Udjel korisnika mirovina s navršenim mirovinskim stažem od 40 i više godina blago se povećava i 31.12.2013. iznosio je 12,78% (u 2012. godini iznosio je 12,35%.).

U 2013. prosječno korištenje starosne mirovine iznosi 19 godina i 7 mjeseci (7 mjeseci duže nego u 2012.),invalidske 20 godina i 4 mjeseca, a obiteljske 17 godina i 3 mjeseca.

Od ukupno 1 190 815 umirovljenika, u koji broj su uključeni i korisnici mirovina Hrvatske vojske, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Hrvatskog vijeća obrane, njih 644 165 (54,10%) korisnici su starosne mirovine.

Invalidsku mirovinu ostvarilo je 305 008 korisnika (25,61%), a obiteljsku mirovinu 241 624 korisnika (20,29%).
Starosna mirovina određena na temelju mirovinskog staža od 40 i više godina na dan 31. prosinca 2013. iznosila je prosječno 3.479,08 kn, odnosno 62,62% prosječne neto plaće.

U 2013. mirovine su usklađene ukupno za 2,26%, a udio mirovinskih izdataka u bruto domaćem proizvodu u 2013. povećao na 11%.

U raspravi je ukazano na dugoročne probleme koji se odnose na nedostatno investicijsko održavanje.

Nakon, provedene rasprave, Odbor je većinom glasova (6 za i 3 suzdržana) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak  

Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskoga zavoda
za mirovinsko osiguranje za 2013. godinu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Silvana Hrelju.


Predsjednik Odbora

Silvano Hrelja