Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Konačnom prijedlogu zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj i javnim službama, P.Z. br. 318

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 37. sjednici održanoj 17. svibnja 2023. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj i javnim službama, P.Z. br. 318, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 11. svibnja 2023. godine.

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno članku 83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se ovim zakonskim prijedlogom uređuje ustroj i vođenje Registra zaposlenih u državnoj i javnim službama, te korištenje informacijskog sustava Centraliziranog obračuna plaća (COP) u državnoj i javnim službama.

Razlike između ovoga Prijedloga zakona u odnosu na prvo čitanje je i u samom nazivu Zakona. Naime, pojam „javni sektor“ zamijenjen je pojmom „državna i javne službe“ kako bi se jasno i nedvosmisleno propisalo na koje korisnike se odnosi.

Propisano je izrijekom da je izvršitelj obrade podataka Financijska agencija koja provodi obradu podataka u ime nadležnog tijela.

U raspravi je istaknuto kako je Financijska agencija vodeća hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga, zato je dobro da je izrijekom propisano da je izvršitelj obrade podataka Financijska agencija.

Također, u raspravi je predlagatelj pojasnio kako je ovaj Zakon samo jedan u nizu predstojećih izmjena zakona kojima će se urediti plaće u državnoj i javnim službama. 

Prvi korak je obveza korištenja Registra i COP-a za sve proračunske korisnike državnog proračuna što će pridonijeti boljoj transparentnosti sustava plaća na način da će na jednom mjestu biti dostupni podaci o plaćama svih onih kojima se plaće isplaćuju iz državnog proračuna. Iznijeto je mišljenje po kojemu je potrebno napraviti cjelovitu stručnu  analizu plaća svih  korisnika državnog proračuna jer se u zadnje vrijeme stječe dojam da je i samo vrednovanje rada kao i povišice plaće u krajnjoj ovisnosti o umijeću pregovora, npr. liječnici, medicinske sestre, suci.

Na kraju rasprave predlagatelj je upoznao Odbor da se planira  u dogledno vrijeme uključiti u COP i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (8 za) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj i javnim službama, P.Z. br. 318

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Željka Pavića.


PREDSJEDNIK ODBORA
Željko Pavić