Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom, P.Z. br. 472

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 35. sjednici održanoj  19. travnja  2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama  Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom, P.Z. br. 472, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. travnja 2023. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno članku 83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo. 

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se ovim zakonskim prijedlogom predlaže postupno ukidanje smanjenja mirovina ostvarenih ili određenih  prema posebnim propisima, na način da se od 1.7. 2023.g., smanji postotak smanjenja sa sadašnjih 10% na 5%, a od 1.1.2024. godine u cjelosti ukine. Ovim izmjenama obuhvatit će se oko 96.343 korisnika mirovine ostvarenih, odnosno određenih prema posebnim propisima, a od toga je više od 63.000 hrvatskih branitelja.

U raspravi je podržano donošenje ovoga  Zakona. Također, u raspravi je iznijeto mišljenje po kojemu bi dobro bilo da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, koji će po službenoj dužnosti odrediti mirovine, odnosno dodatak mirovini koji su smanjeni do 30. lipnja 2023. godine, donese i rješenja.

Nadalje, iznijet je prijedlog da se tzv. povlaštene mirovine isplaćuju iz državnog proračuna. U raspravi je istaknuto kako oko 42% mirovina nije pokriveno uplatama doprinosa. Ukazano je i na problem velike većine umirovljenika u ovoj kategoriji koji su oštećeni  budući da im je mirovina rasla redovitim usklađivanjem, a čim bi prešla limit od 3.5000 kn ona se sukladno Zakonu umanjila, a limit je utvrđen prije 12 godina.
Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (7 za i 3 suzdržana) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese  


Zakon o izmjenama  Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, P.Z. br. 472

 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Željka Pavića.

PREDSJEDNIK ODBORA

Željko Pavić