Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Konačnom prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina, P.Z.E. br. 320

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 30. sjednici održanoj 5. prosinca 2022. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina, P.Z.E. br. 320, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. prosinca 2022. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno članku 83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja obrazložio je razlike između ovoga Zakona u odnosu na Prijedlog zakona te istaknuo kako je izmijenjena definicija radnika i to na način da se radnikom smatra i osoba kojoj je radni odnos kod poslodavca prestao unutar 12 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka.

Budući da je u pravilu materijalno-pravna zaštita osigurana ovim Zakonom jedina zaštita koju radnici ostvare zbog stečaja poslodavca, izmjenama se predlaže proširiti obuhvat radnika, na način da se omogući pristup zaštiti i onim radnicima kojima je radni odnos prestao 12 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka.

U raspravi su članovi Odbora podržali proširenje obuhvata radnika s 10 na 12 mjeseci  prije otvaranja stečajnog postupka. 
Predlagatelj je u raspravi pojasnio da je predloženo rješenje po kojemu je produljeno zaštićeno razdoblje s tri na pet mjeseci iznad europskog standarda, te je na taj način osigurana socijalna sigurnost radnicima zbog stečaja poslodavca.
 


Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (7 za i 1 suzdržan) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese  


 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina, P.Z.E. br. 320


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Željka Pavića.

PREDSJEDNIK ODBORA
Željko Pavić