Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o obrazovanju odraslih, P.Z. br. 168

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 13. sjednici održanoj 15. rujna 2021. godine raspravljao je o Prijedlogu zakona o obrazovanju odraslih, P.Z.br. 168, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. srpnja  2021. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.179.st.2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako je cilj predloženog Zakona sustav obrazovanja odraslih usmjeriti na potrebe pojedinca i  tržišta rada. Naime, u RH registrirano je 600 ustanova za obrazovanje odraslih koje provode više od 11 000 programa obrazovanja koje dobivaju rješenje neograničenog trajanja za izvođenje formalnih programa obrazovanja što je dovelo do toga da su u velikoj mjeri programi zastarjeli, a često i neusklađeni s pozitivnim propisima. Sukladno predloženom Zakonu obrazovanje odraslih obuhvaćat će formalno i neformalno obrazovanje odraslih za stjecanje vještina potrebnih za rad uključujući nezaposlene i zaposlene osobe, a financirat će se putem vaučera.

U raspravi je Odbor je podržao donošenje ovoga  Zakona.

Također, u raspravi je ukazano kako bi trebalo  riječ „vaučer“ prevesti na hrvatski jezik, a ne tuđice kroatizirati. Nadalje, suglasni su članovi da je potrebno cjeloživotno učenje kako bi se jačale kompetencije, a ne kao do sada da bi se formalno došlo do određenog uvjerenja koje je poslodavac tražio kao uvjet za rad na  određenom radnom  mjestu. Po mišljenju dijela članova Odbora  neprihvatljivo je da  pristupnik i polaznik može biti osoba s navršenih 14 godina života. Iznijeto je mišljenje po kojemu treba preciznije i jasnije regulirati položaj andragoškog voditelja.


Suglasni su članovi Odbora da je nužno  inzistirati na kvaliteti obrazovanja. 

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (9 za i 1 suzdržan ) odlučio  predložiti Hrvatskome saboru da donese  sljedeći zaključak

Prihvaća se  Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih, P.Z.br.168

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Davorka  Vidovića.

Predsjednik Odbora

Davorko Vidović