Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju, P.Z. br. 125

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 11. sjednici održanoj 17. lipnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju, P.Z.br.125, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Silvano Hrelja, zastupnik u Hrvatskome saboru, aktom od 10. ožujka 2021. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se predloženim Zakonom predlaže da se korisnicima mirovine ostvarene do 31.12.2018. godine omogući ostvarivanje dodanog staža od šest mjeseci za svako rođeno ili posvojeno dijete, odnosno podnošenje zahtjeva u roku od 12 mjeseci za ponovno određivanje mirovine s uračunavanjem dodanog staža.
Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt, kojim se predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju.

Predstavnica Vlade RH dodatno je obrazložila mišljenje, te pritom istaknula da je  institut dodanog staža iz čl.32.a ZOMO uveden Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju kao demografska mjera unutar mirovinskog sustava. Svrha navedene mjere je zaštititi majčinstvo kako bi se smanjio jaz u visini mirovina između žena i muškaraca. Također je istaknuto da se ovim Prijedlogom zakona omogućuje povratno djelovanje odredbi što je neprihvatljivo.
U raspravi je dio članova Odbora podržao donošenje ovoga Zakona. Iznijeto je mišljenje kako bi se dodani staž trebao primjenjivati i za korisnike II stupa.
Većina članova Odbora ne podržava donošenje ovoga Zakona, te se protivi povratnom djelovanju zakona.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (7 za, 2 protiv i 2 suzdržana) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak 

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju, P.Z. br. 125

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Davorka Vidovića.

Predsjednik Odbora

Davorko Vidović