Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o obiteljskom dodatku uz mirovinu, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 1111

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 11. sjednici održanoj 17. lipnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o obiteljskom dodatku uz mirovinu, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.br.111, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Silvano Hrelja, zastupnik u Hrvatskome saboru, aktom od 4. veljače 2021. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se predloženim Zakonom predlaže da se udovici, odnosno udovcu, koji nakon smrti korisnika mirovine kao jedini korisnik ima pravo na obiteljsku mirovinu, prizna pravo na obiteljski dodatak u visini 50% od svote osobne mirovine bračnog/izvanbračnog druga.
Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt, kojim se predlaže da se ne prihvati  Prijedlog zakona o obiteljskom dodatku uz mirovinu, s Konačnim prijedlogom zakona .

Predstavnica Vlade RH dodatno je obrazložila mišljenje, te istaknula da je Vlada u svom Programu za mandatno razdoblje 2020-2024. spremna preispitati model obiteljske mirovine, a osnovana je i radna skupina sastavljena od socijalnih partnera, predstavnika  nadležnih ministarstava, udruga umirovljenika i akademske zajednice, kako bi se pronašlo cjelovito rješenje za ovu kategoriju umirovljenika.
U raspravi je dio članova Odbora podržao donošenje ovoga Zakona. Također u raspravi je više puta naglašeno kako bi se na ovaj način postigla pravičnost i zaštita socijalne sigurnosti posebice starijih žena/udovica. Iznijeto je mišljenje po kojemu je potrebno uložiti više napora u borbu protiv rada na crno, jer takav nezakoniti rad ima reperkusije i na održivost mirovinskog sustava.
Većina članova odbora ne podržava donošenje ovoga Zakona. Unatoč dobroj intenciji predlagatelja, smatraju da se problem osiromašenih udovica/udovaca treba sustavno riješiti. Predstavnica Vlade RH upoznala je Odbor s aktivnostima i planom resornog ministarstva, da se u 2022. godini planira cjelovito riješiti, odnosno redefinirati model obiteljskih mirovina.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (7 za ,5 protiv) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak: 

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o obiteljskom dodatku uz mirovinu, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 111

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Davorka  Vidovića.

Predsjednik Odbora

Davorko Vidović