Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Konačnom prijedlogu zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni, P.Z.E. br.15

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 3. sjednici održanoj 3. studenoga 2020. godine, raspravljao je o Konačnom  prijedlogu zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni, P.Z.E. br.15, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. listopada 2020. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je osnovne razlike između Konačnog prijedloga ovoga Zakona u odnosu na Prijedlog zakona.
Budući da je istovremeno s Prijedlogom zakona u postupku prvoga čitanja u Hrvatskom saboru raspravljen i Prijedlog zakona o strancima, koji više ne sadrži odredbe o upućivanju radnika na temelju preuzimanja Direktiva 96/71/EZ i 2014/67/EU jer se to čini ovim Zakonom, a za koji je predloženo stupanje na snagu 1. siječnja 2021. predlaže se da stupi na snagu i ovaj Konačni prijedlog zakona 1. siječnja 2021.godine.

Također, Konačni prijedlog zakona razlikuje se od Prijedloga zakona, u sektoru cestovnoga prometa, jer je u međuvremenu usvojena direktiva koja u europskim pravnim okvirima predstavlja lex specialis, a koja jednim dijelom, po prvi puta, sadrži posebna pravila koja se tiču upućivanja vozača u sektoru cestovnoga prometa. Na taj način se od primjene pojedinih odredbi ovoga Zakona, koji je opći propis o upućivanju, izuzimaju vozači u sektoru cestovnoga prometa, za koje će posebna pravila biti potrebno propisati posebnim propisom.

U raspravi su članovi Odbora podržali donošenje ovoga Zakona. Također, u raspravi je istaknuto da je ovaj Zakon dobro prihvaćen od izvoznika, te da neće imati utjecaja na našu cijenu rada.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (11 za) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese 

Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni, P.Z.E. br.15


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Davorka Vidovića.


Predsjednik Odbora

Davorko Vidović