Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o nacionalnoj naknadi za starost, P.Z. br. 667

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 54. sjednici održanoj 18. ožujka 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o nacionalnoj naknadi za starost, P.Z. br.667, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Ivan Pernar, zastupnik u Hrvatskome saboru, aktom od 8. srpnja 2019. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
Odbor je raspolagao pisanim Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt, u kojemu predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o nacionalnoj naknadi za starost, P.Z. br.667.
Odbor je proveo raspravu bez nazočnosti predlagatelja. Predlagatelj je uredno pozvan na sjednicu Odbora.

Predloženim Zakonom uvodi se nacionalna naknada za starost hrvatskim državljanima starijim od 65 godina, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
Zakon o nacionalnoj naknadi predložen je kao poseban propis u odnosu na zakon o socijalnoj skrbi, a postupak određivanja nacionalne naknade za starost provodili bi mjesno nadležni centri za socijalnu skrb. 
Predstavnica Vlade Republike Hrvatske u raspravi je pojasnila kako predloženi  Zakon nije ponudio sveobuhvatno rješenje, a neprihvatljivo je da naknada za starost bude u sustavu socijalne skrbi s obzirom da je u Strategiji socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine predviđeno uvođenje nacionalne mirovine do kraja 2020. godine, a nositelj te mjere je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. Nacionalna mirovina bit će namijenjena starijim osobama koje ne ostvaruju mirovinu, a starije su od 65 godina života i nemaju drugi izvor prihoda. 

U raspravi je iznijeto mišljenje po kojemu je predloženi Zakon upravo na tragu obećanja Vlade Republike Hrvatske da se uvede naknada za starost. Predstavnica Vlade RH pojasnila je kada dođe u proceduru Prijedlog zakona da će biti točno utvrđeni kriteriji po kojima će se utvrđivati pravo na nacionalnu mirovinu.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 za i 2 suzdržana) odlučio  predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o nacionalnoj naknadi za starost, P.Z. br.667

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Gordana Marasa.

Predsjednik Odbora
Gordan Maras