Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zaključka o povećanju iznosa potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) predlagatelja Kluba zastupnika SDP-a

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 55. sjednici (elektroničkoj) održanoj  6.travnja  2020. godine,razmotrio je PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POVEĆANJU IZNOSA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID-19),koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio  Klub zastupnika SDP-a, aktom od 27.ožujka  2020. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Odbor je proveo raspravu bez nazočnosti predlagatelja i bez pisanog  Mišljenja Vlade Republike Hrvatske  na navedeni akt.
Iznijeto je mišljenje da je Vlada Republike Hrvatske svojim mjerama za pomoć gospodarstvu  na sveobuhvatan način ponudila odgovarajuća  rješenja za radnike i poslodavce koji su  upali u poslovne teškoće uslijed pandemije  izazvane koronavirusom.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (5 za, 4 protiv i 2 suzdržana ) odlučio  predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak

 Ne prihvaća se prijedlog zaključka o povećanju iznosa potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19).

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Gordana Marasa.

Predsjednik Odbora
Gordan Maras, v.r.