Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o moratoriju na kreditne obveze dužnika, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 907 - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a i zastupnik Goran Aleksić

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 55. sjednici (elektroničkoj) održanoj  6.travnja  2020. godine, razmotrio je PRIJEDLOG ZAKONA O MORATORIJU NA KREDITNE OBVEZE DUŽNIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 907, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika SDP-a i zastupnik Goran Aleksić, aktom od 2. travnja 2020. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao zainteresirano radno tijelo.
Odbor je proveo raspravu bez nazočnosti predlagatelja  i bez pisanog  Mišljenja Vlade Republike Hrvatske  na navedeni akt.
Iznijeto je mišljenje da je Vlada Republike Hrvatske svojim paketom mjera na sveobuhvatan način riješila i odgode plaćanja kredita za sve one koji su upali u poslovne teškoće uslijed pandemije izazvane koronavirusom.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (5 za, 4 protiv i 2 suzdržana) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o moratoriju na kreditne obveze dužnika, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 907

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Gordana Marasa.

Predsjednik Odbora
Gordan Maras, v.r.