Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo s rasprave o Izvješću o učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije u 2021. godini

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora, na 19. tematskoj sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, objedinjeno je raspravljao o točkama dnevnog reda, Izvješću o učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije u 2021. godini, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. srpnja 2022. godine i Izvješću o provedbi Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, na temelju članka 93. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je navedeni akt kao matično radno tijelo.

Predstavnici predlagatelja uvodno su obrazložili predmetno Izvješće objedinjeno sa Izvješćem o provedbi Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, temeljem članka 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora, pri čemu je naglasak bio na podacima za posljednjih 6 mjeseci, odnosno od prethodne tematske sjednice održane u svibnju ove godine na istu temu.  

Tijekom izlaganja govorilo se nadležnostima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Tijekom rasprave naglašen je problem legalizacije građevina oštećenih u potresima na Banovini. Kao jedan od bitnih elementa ograničenja same dinamike obnove istaknut je evidentan nedostatak izvoditelja radova, odnosno nedovoljan kapacitet građevinskog sektora. 

Odbor je nakon provedene rasprave, većinom glasova (7 glasova „za“, 1 glas „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru sljedeći 

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije u 2021. godini

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Predraga Štromara, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Predrag Štromar