Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, drugo čitanje, P.Z.E. br. 835 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora, na 37. elektroničkoj sjednici održanoj 15. travnja 2020. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, drugo čitanje, P.Z.E. br. 835, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 9. travnja 2020. godine.

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, na temelju članka 93. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je navedeni akt kao matično radno tijelo, bez nazočnosti predlagatelja.

Odbor je jednoglasno (12 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NACIONALNOJ  INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednicu Odbora, Bernardu Topolko.

PREDSJEDNICA ODBORA
Bernarda Topolko, univ.spec.oec., v.r.