Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe s rasprave o Izvješću o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora je na 47. sjednici održanoj 26. siječnja 2023. razmotrio Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti., koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 11. siječnja  2023. godine.    
Odbor je u skladu s člankom 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio Izvješće u svojstvu matičnog radnog tijela. 
Predstavnik predlagatelja uvodno je naglasio da Izvješće sadrži tri uredbe koje je Vlada RH donijela na temelju zakonske ovlasti o čemu izvješćuje Hrvatski sabor. Vlada je donijela: Uredbu o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Uredbu o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanje visokih cijena električne energije i Uredbu o izmjeni Zakona o obveznim odnosima.
Napomenuo je da je Zakonom o izmjenama Zakona o obveznim odnosima (NN. broj 114/22)  izmijenjena odredba stavka 2. članka 29. kojom je propisana referentna stopa za izračun visine stope zateznih kamata u odnosima iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava te ostalim odnosima. Kao referentna stopa propisana je kamatna stopa koju je Europska središnja banaka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja. Izmjena je uvjetovana usklađivanjem Zakona o obveznim odnosima s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. S obzirom na povećanje kamatne stope Europske središnje banke od donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima ocijenjeno je da bi visina stope  zateznih kamata za ostale odnose negativno utjecala na ekonomski i socijalni položaj građana. Stoga je, radi zaštite interesa građana, smanjen broj postotnih poena koji se dodaju na referentnu stopu Europske središnje banke s pet postotnih poena na tri postotna poena.  
Bez rasprave, Odbor za pravosuđe je sa sedam (7) glasova „za“ i jednim (1) „suzdržanim“ glasom odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka

Prihvaća se Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti
                             
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.


                                                                                                                    PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                                             Mišel Jakšić