Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o uvođenju Europske zadruge-Societas Cooperativa Europaea (SCE), s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 918

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 72. sjednici održanoj 22. rujna  2015. razmotrio je  Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o uvođenju Europske zadruge-Societas Cooperativa Europaea (SCE), S Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 17. rujna 2015. godine.
 
Odbor je Prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
 
U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da predložena izmjena slijedi izmjene Zakona o trgovačkim društvima, te se i u njemu napušta obveza objave u Narodnim novinama, zamjenjuje se objavom na internetskoj stranici sudskog registra.
 
Odbor za pravosuđe  je sa sedam (7) glasova „za“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

Zakon o izmjeni Zakona o uvođenju Europske zadruge-Societas Cooperativa Europaea (CSE)

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, gospodina Josipa Kregara.

PREDSJEDNIK ODBORA
Prof.dr.sc. Josip Kregar