Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju, prvo čitanje, P. Z. br. 768

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 59. sjednici održanoj 20. siječnja 2015. razmotrio je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 26. studenoga 2014. godine. 
 
Odbor je  Prijedlog zakona sukladno članku 81. Poslovnika raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela.
U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se predloženom izmjenom Zakon o nasljeđivanju usklađuje sa Zakonom o područjima i sjedištima sudova. Radi promjene područja nadležnosti općinskih sudova potrebno je način dodjeljivanja ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima uskladiti s novom mrežom općinskih sudova i njihovim područjem nadležnosti.
Zalažući se za rasterećenje sudbene vlasti, članovi Odbora mišljenja su da provođenje ostavinskih postupaka koji se dodjeljuju javnim bilježnicima pridonosi rasterećenju pravosuđa, isto tako, zalažu se za moguće proširenje djelokruga rada javnih bilježnika u drugim postupcima. Predloženo je i da se prikupe podaci u zadnjih 10 godina o kretanju i ažurnosti u ostavinskim postupcima.

Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je sa sedam (7) glasova „za“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru slijedeće zaključke

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora, gospodina Josipa Kregara.

PREDSJEDNIK ODBORA
Prof.dr.sc. Josip Kregar