Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, prvo čitanje, P. Z. E. br. 730

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 57. sjednici održanoj 21. studenoga 2014. razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 30. listopada 2014. godine. Odbor je Prijedlog zakona sukladno članku 81. Poslovnika raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela.

U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se predloženim izmjenama u postojeći Zakon implementira Direktiva 2011/99/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskom nalogu za zaštitu. Direktiva ima za cilj da se primjena zaštitnih mjera  usvojenih u korist žrtava ili mogućih žrtava kaznenih djela u državi članici nastavi u drugoj državi članici. Europski nalog za zaštitu je odluka pravosudnog tijela ili drugog nadležnog tijela koja je izdana u jednoj državi članici, a na temelju koje nadležno tijelo druge države članice poduzima odgovarajuće mjere u cilju zaštite zaštićene osobe. Predlaže se nadležnost suca istrage županijskog suda za zaprimanje, prosljeđivanje i izdavanje europskog naloga za zaštitu. Prijedlogom se uređuje postupak priznavanja naloga za zaštitu, propisuju se obvezni i fakultativni razlozi odbijanja priznanja europskog naloga za zaštitu. Prijedlogom se otklanjaju poteškoće i praznine u provedbi pravosudne suradnje u postupku po europskom uhidbenom nalogu na način da se uređuje obustava postupka izvršenja europskog uhidbenog naloga, proširuje se krug osoba na koje se odnose posebni uvjeti izvršenja naloga i dr. 

U raspravi su članovi Odbora jednoglasno podržali predložene izmjene i dopune Zakona.
  
Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno  je sa  () glasova „za“  odlučio  predložiti Hrvatskom saboru slijedeće zaključke

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

                                    
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora, gospodina Josipa Kregara.

                                                                                                
PREDSJEDNIK ODBORA
Prof.dr.sc. Josip Kregar