Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P. Z. E. br. 145

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 12. sjednici održanoj 17. rujna 2012. razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 12. srpnja 2012. godine, uz prijedlog da se donese po hitnom postupku.

Odbor je Prijedlog zakona raspravio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela.

U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja naglasio je da se predloženim izmjenama usklađuje naše zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije na području suzbijanja diskriminacije, a odnosi se na područje iznimki od načela zabrane diskriminacije.

Članovi Odbora jednoglasno su podržali predložene izmjene i dopune zakona kao i amandman Odbora za zakonodavstvo.

U radu Odbora sudjelovala je i predstavnica Centra za mirovne studije koja se zalaže za dublje izmjene zakona i sudjelovanje predstavnika civilnog društva u radnoj skupini.

Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa (10) glasova „za“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora, gospodina Josipa Kregara.


PREDSJEDNIK ODBORA

Prof.dr.sc. Josip Kregar