Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 173

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 21. sjednici održanoj 15. rujna 2021. raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 26. kolovoza 2021. godine. 
Odbor je raspravio Prijedlog zakona u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora.  
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da su predložene izmjene i dopune Zakona proizašle iz potrebe nastavka rada na razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije radi unaprjeđenja funkcionalizacije pravosudnog sustava, ubrzanju i skraćivanju trajanja upravnog spora i smanjenju troškova. Prijedlogom se uvodi dostava u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava, propisuju se obveznici koji su podneske upravnom sudu obvezni dostaviti u elektroničkom obliku, a to su: tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti, državno odvjetništvo, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, stečajni upravitelji i pravne osobe.

Članovi Odbora podržali su predložene izmjene koje će unaprijediti upravne sporove, pridonijeti bržem i efikasnijem postupanju na boljitak sudionika postupka i građana.

Nakon provedene rasprave, Odbor za pravosuđe je sa sedam (7) glasova „za“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima

 
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora.

                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                   POTPREDSJEDNIK ODBORA

                                              Krunoslav Katičić