Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 57. sjednici održanoj 25. svibnja 2023. razmotrio je Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 19. svibnja 2023. godine.   

Odbor je u skladu s člankom 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio Prijedlog izmjena i dopuna u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. 

Odbor je proveo objedinjenu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu i Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, P.Z. br. 497.

Predstavnik predlagatelja uvodno je istaknuo da se u 2023. godini očekuje realni rast ekonomske aktivnosti od 2,2%, a rast BDP-a bit će u potpunosti određen kretanjem domaće potražnje. Prosječna stopa rasta indeksa potrošačkih cijena bila je u prošloj godini 10,8%, a u ovoj godini očekuje se usporavanje na 6,6%. Ovim izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2023. ukupni prihodi povećavaju se za 1,7 milijardi eura, točnije s 24,9 milijardi eura na 26,6 milijardi eura. Povećanje proračunskih prihoda temelji se primarno na povećanju prihoda od poreza na dobit, PDV-a i doprinosa, za istaknuti je da je izražen rast prihoda od doprinosa kao rezultat rasta plaća i zaposlenosti. Predloženim izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2023. ukupni rashodi povećavaju se za 1,4 milijarde eura, s 26,7 milijardi eura na 28,1 milijardu eura. Rashodi se povećavaju uslijed indeksacije mirovina, rasta plaća i indeksa potrošačkih cijena, produženja roka i povećanja iznosa naknade za ugroženog kupca energenata, uslijed povećanja cijena socijalnih usluga, kao i usluge osobne asistencije. Novim planom osigurana su sredstva za isplatu po presudi u arbitražnom postupku između MOL-a i Republike Hrvatske. U skladu s kretanjima prihoda i rashoda, očekuje se da će manjak državnog proračuna iznositi 1,5 milijardu eura ili 2% BDP-a.    

Bez rasprave,  Odbor za pravosuđe je sa sedam (7)  glasova „za“ i  jednim (1) glasom „protiv“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

Izmjene i dopune Državnog proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu. 


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora.

POTPREDSJEDNIK ODBORA
Krunoslav Katičić