Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, drugo čitanje, P.Z. E. br. 502

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 67. sjednici održanoj 26. listopada 2023. razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, drugo čitanje, P.Z.E. br. 502, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 24. kolovoza 2023. godine. 

Odbor je Konačni prijedlog zakona raspravio sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. 
 
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja podsjetio je kako se slijedom pisma službene obavijesti Europske komisije u vezi prenošenja Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2022. godine o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica u nacionalno zakonodavstvo, pristupilo izmjenama i dopunama Zakona. Naime, Europska komisija je utvrdila kako Republika Hrvatska nije donijela zakonodavstvo kojim se prenosi članak 18. stavak 1. točka (b) i članak 18. stavci 2. i 3. Okvirne odluke (privremeni transfer) ili nije o tim odredbama izvijestila Komisiju te stoga nije ispunila svoje obveze na temelju članka 34. Okvirne odluke, te nije pravilno prenijela u nacionalno pravo: članak 4. stavke 1., 2., 3., 4. i 5. Okvirne odluke (razlozi za moguće neizvršenje europskog uhidbenog naloga), članak 15. stavak 1. Okvirne odluke i članak 17. stavak 3. Okvirne odluke (rok za donošenje odluke ako osoba ne pristaje), članak 20. Okvirne odluke (povlastice ili imunitet) i članak 24. stavak 2. Okvirne odluke (uvjetovana predaja). Osim toga, ovim Zakonom transponirana je Direktiva (EU) 2022/211 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2022. o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2022/465/PUP u pogledu njezina usklađivanja s pravilima Unije o zaštiti osobnih podataka i Direktiva (EU) 2022/228 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2022. o izmjeni Direktive 2014/41/EU u pogledu njezina usklađivanja s pravilima Unije o zaštitit osobnih podataka. Unesene su i odredbe koje reguliraju odobrenje za prekogranično provođenje posebnih dokaznih radnji te prekogranično provođenje posebnih dokaznih radnji.
U pogledu razlika između rješenja koja se predlažu Konačnim prijedlogom zakona u odnosu na Prijedlog zakona istaknuo je da su prihvaćene nomotehničke primjedbe Odbora za zakonodavstvo, te prijedlozi Državnog odvjetništva RH na način da su u članak 5. unesene odredbe koje uređuju odobrenje za prekogranično provođenje posebnih dokaznih radnji te prekogranično provođenje posebnih dokaznih radnji.

Bez rasprave, Odbor za pravosuđe je sa osam (8) glasova  „za“  odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Mišel Jakšić