Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama, drugo čitanje, P.Z. br. 450

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 54. sjednici održanoj 27. travnja   2023. godine razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama, drugo čitanje, P.Z.br. 450, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. travnja 2022. godine. 
Odbor je Konačni prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja naglasio je da se izmjenama Zakona o sudskim pristojbama pristupilo zbog nedovoljne preciznosti i različitog tumačenja pojedinih odredbi Zakona, posebno odredbi o nastanku pristojbene obveze, zatim o definiciji pristojbenog obveznika i posljedicama propuštanja plaćanja sudske pristojbe u propisanim rokovima u elektroničkoj komunikaciji, kao i radi terminološkog usklađivanja odredbe o oslobođenju od plaćanja sudskih pristojbi. Nadalje, uređuju se odredbe o zaštiti prava potrošača na vremenski ograničen pristup sudu oslobođenjem od plaćanja sudske pristojbe u slučajevima postojanja pravomoćne sudske odluke za zaštitu kolektivnih interesa.

U odnosu na Prijedlog zakona u prvom čitanju, Konačni prijedlog zakona nema bitnijih izmjena, nastanak pristojbenih obveza za radnje izvan pojedinih vrsta sudskog postupka moći će se propisati i drugim propisima, pojam pristojbenog obveznika definira se šire od pojma stranke. Zadržava se umanjenje pristojbene obveze u iznosu od 50 % za elektroničku komunikaciju sa sudovima, umanjenje pristojbene obveze posebno se propisuje u zemljišnoknjižnom postupku. Izrijekom se propisuje da se zbog nepostupanja u rokovima propisanim člankom 7. Zakona, pristojbene obveze izjednačuju s onima izvan elektroničke komunikacije. Nadalje, propisuje se posebno oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi kod pokretanja postupaka u slučaju postojanja pravomoćne sudske odluke o zaštiti kolektivnog interesa. Status osoba s invaliditetom dokazuje se odgovarajućim ispravama nadležnih tijela. Radi zaštite prava potrošača propisuje se da u postupcima o utvrđivanju prethodnih pravnih pitanja u kojima se istodobno ne traži restitucija, naknada štete ili bilo kakva isplata, iznos vrijednosti spora ne može prijeći 1.327,22 eura.

Također, predlaže se usklađivanje novčanih iznosa iskazanih u kunama s uvođenjem eura, kao i terminološko usklađivanje pojedinih odredaba o oslobođenju od obveze plaćanja sudske pristojbe sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, izraz „poginulih“ zamjenjuje se izrazom „ smrtno stradali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata“. 

Bez rasprave, Odbor za pravosuđe je sa deset (10) glasova „za“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese:   

Zakon o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora. 

PREDSJEDNIK ODBORA
Mišel Jakšić