Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, P.Z. br. 497

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 57. sjednici održanoj 25. svibnja 2023. razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 19. svibnja 2023. godine.   

Odbor je u skladu s člankom 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio Konačni prijedlog zakona u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. 

Odbor je proveo objedinjenu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu i Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, P.Z. br. 497.

Predstavnik predlagatelja uvodno je istaknuo da se Konačnim prijedlogom zakona osigurava preraspodjela sredstva na pozicijama Ministarstva financija, tekućem projektu T7676069 Provedba projekata, na način da se koriste tijekom godine bez ograničenja za pokriće troškova čije je financiranje bilo predviđeno iz sredstava Europske unije i za pokriće troškova vezanih za nastavak obnove zgrada oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Osim toga, Konačnim prijedlogom se utvrđuje mogućnost dodjele pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su zbog pada broja stanovnika ostvarile manji iznos sredstava fiskalnog izravnavanja za 2023. godinu. Slijedom toga, mijenja se iznos zaduživanja na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala, visina zaduženja za izvanproračunske korisnike i iznos jamstvene pričuve.  

Bez rasprave, Odbor za pravosuđe je sa sedam (7)  glasova „za“ i jednim (1) glasom „protiv“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora.


POTPREDSJEDNIK ODBORA
Krunoslav Katičić