Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Cargo d.o.o., s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 861

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora, na 50. sjednici održanoj 8. srpnja 2015. godine, raspravio je Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Cargo d.o.o., s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. lipnja 2015. godine.

Odbor je Konačni prijedlog zakona raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 103. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se ovim zakonskim prijedlogom potvrđuje Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta modernizacije HŽ Infrastrukture. Zajmom u iznosu od 40 milijuna EUR-a financirale bi se tri komponente modernizacije: nabava nove opreme za održavanje željezničkih pruga za koji je predviđen iznos sredstava iz zajma od 20 milijuna EUR-a, zatim restrukturiranje radne snage, predviđeni iznos iz zajma za zbrinjavanje viška radnika je 19,5 milijuna EUR-a i energetska učinkovitost što uključuje nabavu i instaliranje informacijskog sustava za upravljanje energetskom učinkovitošću za koji je predviđen iznos od 500 tisuća EUR-a. HŽ Infrastrukturi zajam je odobren na 15 godina, uključujući 3 godine počeka na otplatu glavnice.
U raspravi, članovi Odbora pozitivnim su ocijenili sve što ide u cilju modernizacije željezničkih pruga te ujedno istaknuli potrebu ulaganja u nove pravce kako bi hrvatske željeznice bile održive u Europi.

Nakon provedene rasprave, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora većinom glasova (6 ”za”, 3 ”sudržana”) odlučio je predložiti Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA FINANCIRANJE PROJEKTA ODRŽIVIH HRVATSKIH ŽELJEZNICA U EUROPI ZA DRUŠTVO HŽ CARGO D.O.O.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Nadu Turina - Đurić, predsjednicu Odbora, odnosno u slučaju njezine spriječenosti Antu Kulušića, potpredsjednika Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA

Nada Turina – Đurić