Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 497

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora, na 41. sjednici održanoj 24. svibnja 2023. godine, raspravio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 497, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 19. svibnja 2023. godine. 
Odbor je predmetni akt raspravio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju  predstavnik predlagatelja istaknuo je da su se uz društveno-ekonomske posljedice pandemije te intenziviranje obnove potresom pogođenih područja pojavili i novi izazovi poput geopolitičkih prestrojavanja, nestabilnosti financijskih tržišta što je rezultiralo snažnim izazovima u kreiranju ekonomske pa tako i fiskalne politike.

Globalni porast cijena energenata izazvao je niz poskupljenja te je Vlada RH u 2022. godini započela s paketima mjera za zaštitu kućanstva i gospodarstva, posebice najranjivijih skupina društva i poduzeća od rasta cijena. U 2023. godini doneseni su i novi paketi mjera koji utječu kako na prihodovnu stranu tako i na rashodovnu stranu državnog proračuna. 
Nadalje, utvrđuje se mogućnost dodjele pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su zbog pada broja stanovnika prema posljednjem popisu iz 2021. godine ostvarile manji iznos sredstava fiskalnog izravnanja za 2023. godinu.

Kako bi se osigurao kontinuitet u podmirivanju obveza tj. izvršavanju rashoda i izdataka, mijenja se iznos zaduživanja na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala, što je iskazano u Računu financiranja, kao i visina zaduženja za izvanproračunske korisnike. Uz navedeno, mijenja se i iznos jamstvene pričuve.

Nakon provedene rasprave, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu većinom glasova (7 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“) odlučio je predložiti Hrvatskom saboru donošenje 

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora.