Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta, drugo čitanje, P.Z. br. 449

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora, na 40. sjednici održanoj 10. svibnja 2023. godine, raspravio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta, drugo čitanje, P.Z. br. 449, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 4. svibnja 2023. godine. 

Odbor je predmetni akt raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 103. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnik predlagatelja uvodno je istaknuo da se predloženim zakonom proširuje mogućnost da se u Hrvatsku komoru inženjera tehnologije prometa i transporta mogu udružiti i magistri inženjeri, koji su završetkom stručnog diplomskog studija prometa stekli 300 ECTS bodova. Time se osigurava pravednost, kao i jačanje ove Komore. 

Nadalje, ovim Konačnim prijedlogom zakona predlaže se da učlanjenje u Komoru ne predstavlja obvezu, već pravo. Ujedno se u prekršajnoj odredbi propisuje novčana kazna izražena u eurima jer je Republika Hrvatska postala dijelom ekonomske i monetarne unije čija je valuta euro.

Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno ( 7 glasova „ZA“) odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora. 

PREDSJEDNIK ODBORA 
Pero Ćosić