Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu zakona o zabrani glifosata, P.Z. br. 20.

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je, u svojstvu matičnog radnog tijela, na  99. i 101. sjednici održanima 20. i  21. travnja 2023. godine, Prijedlog zakona o zabrani glifosata, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskom saboru, aktom od 3. rujna 2020. godine. 

Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske kojim se ne prihvaća Prijedlog zakona o zabrani glifosata.

Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja koji je ukazao na štetan utjecaj upotrebe glifosata na ljudsko zdravlje, predstavnici Ministarstva poljoprivrede rekli su kako Republika Hrvatska nije podržala prijedlog Europske komisije za administrativno produljuje razdoblja odobrenja za aktivnu tvar glifosat do 15. 12. 2023. Podsjetili su da na razini Europske unije treba donijeti zajedničku znanstveno utemeljenu odluku o uporabi glifosata u budućnosti koja se očekuje od strane EFSA-e u srpnju ove godine. Istaknuli su kako niti jedna država članica Europske unije, ne može svojim propisima odstupati od onih koji su obvezni na razini Unije, stoga niti jedna država članica nije zabranila uporabu glifosata u poljoprivrednoj proizvodnji, pa tako niti Republika Austrija, što je predlagatelj netočno naveo u Prijedlogu zakona. Prema saznanjima predstavnice Ministarstva poljoprivrede, Luxembourg je uveo takvu vrstu zabrane, ali je tu odluku njihov sud poništio jer nije bila u skladu s europskim pravilima. Sve države članice dužne su ograničavati uporabu sredstava za zaštitu bilja na osnovi glifosata i drugih aktivnih tvari, sukladno ograničenjima koja su propisana propisima o održivoj uporabi pesticida. Ova ograničenja vezana su i uz zabranu primjene sredstava na osnovi glifosata na svim javnim površinama koje koristi šira javnost ili osjetljive skupine, te je takvu zabranu uporabe glifosata Republika Hrvatska uvela Zakonom o održivoj uporabi pesticida. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede upozorili su kako je važnost glifosata u poljoprivrednoj proizvodnji velika jer omogućava suzbijanje korova u značajnom broju poljoprivrednih kulturai u nekim proizvodnjama trenutno nema adekvatne zamjene za glifosat, a na to upozoravaju i udruge poljoprivrednika. U raspravi je istaknuto kako nedostupnost alternativnih sredstava za zaštitu bilja, zbog utjecaja na konkurentnost proizvodnje, ograničava poljoprivredne proizvođače da napuste uporabu glifosata, te je predloženo da Ministarstvo poljoprivrede pokrene dijalog s Europskom komisijom kako bi se kreirale mjere kojima bi se kompenzirao porast troškova proizvodnje i osigurala održivost i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, onim proizvođačima koji napuste uporabu glifosata. U tom smislu predloženo je da Ministarstvo poljoprivrede pokrene dijalog s Europskom komisijom kako bi se potaknule i ubrzale aktivnosti i istraživanja za razvoj alternativnih, manje škodljivih sredstava za zaštitu bilja čija bi zamjenska aktivna tvar biti sigurnija i manje škodljiva za prirodu, okoliš i zdravlje ljudi i životinja, a jednako učinkovita u zaštiti bilja u poljoprivrednoj proizvodnji. Predloženo je da se ovi zaključci upute na usvajanje u Hrvatski sabor, te da se Ministarstvo poljoprivrede obveže da izvijesti Odbor za poljoprivredu, o njihovoj provedbi, u roku od šest mjeseci od usvajanja zaključaka.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (7 glasova „za“, 1 glas „protiv“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da ne prihvati

Prijedlog zakona o zabrani glifosata


Temeljem članka 165. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za poljoprivredu jednoglasno (8 glasova „za“) predlaže Hrvatskom saboru usvajanje slijedećih 

Z A K LJ U Č A K A

Polazeći od načela predostrožnosti,  prepoznajući pri tome nedostupnost alternativnih sredstava za zaštitu bilja, koja bi poljoprivrednim proizvođačima koji napuste korištenje glifosata, mogla zagarantirati konkurentnost, poziva se Ministarstvo poljoprivrede da, s ciljem smanjenja korištenja glifosata pokrene dijalog s Europskom komisijom kako bi se kreirale mjere kojima bi se poljoprivrednim proizvođačima, koji napuste korištenje glifosata u proizvodnji, kompenzirao porast troškova proizvodnje i osigurala održivost i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje. 

Poziva se Ministarstvo poljoprivrede da pokrene dijalog s Europskom komisijom kojim bi se osigurala dodatna ulaganja u istraživanja i razvoj alternativnih, manje škodljivih sredstava za zaštitu bilja čija bi zamjenska aktivna tvar biti sigurnija i manje škodljiva za prirodu, okoliš i zdravlje ljudi i životinja, a jednako učinkovita u zaštiti bilja u poljoprivrednoj proizvodnji. 

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da u roku od šest mjeseci od usvajanja zaključaka, izvijesti Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora o provedbi ovih zaključaka.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Marijanu Petir, predsjednicu Odbora.
                        

PREDSJEDNICA ODBORA

Marijana Petir