Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o poljoprivredi, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 898

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 85. (elektroničkoj) sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine Prijedlog zakona o dopunama Zakona o poljoprivredi, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. travnja 2020. godine.

U okviru mjera koje Vlada Republike Hrvatske provodi s ciljem pomoći građanima i gospodarstvu, usmjerenih na očuvanje likvidnosti i radnih mjesta, a s ciljem umanjivanja negativnog utjecaja javnozdravstvene ugroze prouzročene utjecajem bolesti COVID-19 predlažu se dopune Zakona o poljoprivredi. Osnovni cilj predloženih dopuna Zakona je propisivanje mogućnosti Ministarstvu poljoprivrede da u slučajevima više sile i izvanrednih okolnosti, kako su definirane Uredbom (EU) 1306/2013 može donijeti posebnu odluku o odgodi roka za povrat sredstava, odnosno predvidjeti ovlaštenje Ministarstva za donošenje posebne odluke o načinu provođenja postupaka povrata sredstava u slučaju nemogućnosti naplate duga. Isto tako, u slučaju plaćanja duga na rate i odgode povrata duga, potrebno je osigurati mogućnost korisniku da podnese zahtjev Agenciji za plaćanja radi plaćanja duga na rate s osnova mjera poljoprivredne politike i nakon isteka roka za povrat sredstava određenog odlukom o povratu sredstava, pod uvjetom da zadnja rata ima dospijeće najkasnije 3 godine od roka za povrat duga propisanog odlukom o povratu duga.

U raspravi je upozoreno kako predložene dopune Zakona nisu dovoljne, te je ukazano na potrebu snažnije intervencije u poljoprivredni sektor i provođenje sveobuhvatne agrarne reforme. 

Odbor je, jednoglasno (8 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

Zakona o dopunama Zakona o poljoprivredi

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika dr.sc. Slavena Dobrovića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
dr.sc. Slaven Dobrović v.r.