Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 32. sjednici održanoj 17. ožujka 2014. godine Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. ožujka 2014. godine. Odbor je razmatrao navedeni Prijedlog zajedno s Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, sukladno odredbi čl. 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao zainteresirano radno tijelo, u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada Odbora.
 
Uvodno obrazloženje iznijeli su ministar poljoprivrede i pomoćnik ministra financija.
 
Nakon provedene rasprave Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora većinom je glasova (7 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
te sljedeće odluke:
- Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. Godinu;
- Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. Godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvtskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Franju  Lucića, predsjednika Odbora.

 

PREDSJEDNIK ODBORA

Franjo Lucić