Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu s rasprave o Izvješću o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za razdoblje srpanj 2020. – srpanj 2021. – podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i Izvješću o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj za razdoblje srpanj 2021. – ožujak 2023. – podnositelj: Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 67. sjednici, održanoj 25. listopada 2023. godine, Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za razdoblje srpanj 2020. – srpanj 2021., koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavilo Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, aktom od 14. siječnja 2022. godine i Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj za razdoblje srpanj 2021. – ožujak 2023., koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavilo Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj, aktom od 19. travnja 2023. godine.

Odbor je, u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o predmetnim izvješćima raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela. 

Sukladno članku 247. Poslovnika Hrvatskog sabora o navedenim točkama provedena je objedinjena rasprava.

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 21. srpnja 2023. godine, KLASA:021-03/22-09/03, URBROJ:50-23-04 i mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 21. srpnja 2023. godine, KLASA: 021-03/23-09/30, URROJ: 50-23-04.   


Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik podnositelja izvješća.

Predstavnik podnositelja istaknuo je da je Odlukom Hrvatskog sabora (Narodne novine broj 81/2023.) imenovan novi saziv Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj (u daljnjem tekstu: Nacionalnog vijeća) kao stručnog tijela koje predlaže i potiče donošenje mjera za unaprjeđenje visokog obrazovanja, znanstvene djelatnosti i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj. U tom kontekstu predsjednik Nacionalnog vijeća osvrnuo se na nadležnost Nacionalnog vijeća koje, prema novom Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, ima ulogu savjetodavnog tijela koje pruža potporu visokom obrazovanju, znanstvenoj i umjetničkoj djelatnosti (Narodne novine broj 119/2022.). Predstavljajući izvješća predsjednik Nacionalnog vijeća naveo je da je za izvještajno razdoblje od srpnja 2020. do srpnja 2021. i izvještajno razdoblje od srpnja 2021. do ožujka 2023. godine Nacionalno vijeće davalo mišljenja o osnivanju novih visokih učilišta, znanstvenih instituta, kao i suglasnosti za izvođenje studijskih programa.


U raspravi istaknuto je mišljenje članova Odbora da Nacionalno vijeće u izvještajnom razdoblju nije u potpunosti obavljalo svoju Zakonom određenu zadaću, a što je bilo vidljivo u postupanju Nacionalnog vijeća kada je uskraćeno produljenje ugovora o radu nakon 65. godine života akademkinji Žic Fuchs, kao i nedavanje dopusnice za izvođenje studija medicine na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Također, iskazno je mišljenje da bi se pro futuro trebala ojačati uloga Nacionalnog vijeća i kao neovisnog tijela koje promiče razvoj visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj.
Nakon rasprave Odbor je većinom glasova (7 ZA i 3 PROTIV) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje zaključka  

Prima se na znanje Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za razdoblje srpanj 2020. – srpanj 2021.

Nakon rasprave Odbor je većinom glasova (7 ZA i 3 PROTIV) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje zaključka  

Prima se na znanje Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj za razdoblje srpanj 2021. – ožujak 2023.


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marko Milanović Litre, potpredsjednik Odbora.


                                                                                          PREDSJEDNICA ODBORA 

                                  izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković