Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu s rasprave o Izvješću o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2021. godinu

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 57. sjednici, održanoj 21. travnja 2023. godine, Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2021. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, aktom od 16. prosinca 2022. godine.

Odbor je, u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom Izvješću raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela. Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade RH KLASA.022-03/22-12/49, URBROJ: 50301-29/09-23-11  od  26. siječnja 2023. godine.

Uvodno obrazloženje podnio je ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, izv. prof. dr. sc. Ante Nazor.

Podnositelj Izvješća  je istaknuo kako je Centar jednako kao i proteklih godina nastavio s preuzimanjem arhivskog gradiva po službenoj dužnosti, darovanjem i otkupom arhivskog gradiva. Tijekom 2021. godine Centar je prikupio 1,5 d/m konvencionalnog gradiva, 70 jedinica nekonvencionalnog, 6 digitalnih vojnih zemljovida, 800 fotografija, 81 časopis iz periodike iz razdoblja 1985.-1997., zatim 18 sati memoarskog gradiva i 378 kartica memoarskog gradiva.
Centar je tijekom 2021. godine nastavio s radom na projektu izrade enciklopedijskog portala Domovinskog rata u suradnji s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža. Tijekom 2021. godine Centar je objavio 8 knjiga. Također, u obavljanju svoje djelatnosti Centar je provodio znanstvena istraživanja Domovinskog rata i u tom smislu organizirao znanstvene i stručne skupove o Domovinskom ratu.  
U 2021. godini nastavljen je projekt digitalizacije fotoarhiva i program zaštite arhivskog gradiva i nastavljena je suradnja Centra  i Središnjeg arhiva Ministarstva obrane izvršeno je 6100 pojedinačnih negativa.
U raspravi je u kontekstu reforme strukovnog obrazovanja istaknuta važnost zastupljenosti općeobrazovnih predmeta iz društveno-humanističkog kruga, posebice povijesti i geografije u srednjim strukovnim škola Republike Hrvatske. 

Nakon rasprave Odbor je jednoglasno (8 glasova ZA) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje  zaključka 

PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG  MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2021. GODINU

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marko Milanović Litre, potpredsjednik Odbora.

                                                                                          PREDSJEDNICA ODBORA 

                                   izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković