Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu s rasprave o Izvješću o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2020.

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 37. sjednici održanoj 9. ožujka 2022. godine, Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2020. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno odredbi članka 9. stavka 2. Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 178/04.), dostavio Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, aktom od 27. prosinca 2021. godine.

Odbor je temeljem članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora navedeno Izvješće raspravio u svojstvu  matičnog radnog tijela. 

U raspravi Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/21-12/107, Urbroj: 5301-29/23-22-10) upućenog Hrvatskom saboru aktom od 3. veljače 2022. godine. 

Uvodno obrazloženje podnio je prof. dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. 

Predstavljajući aktivnosti i izdavačku djelatnost Centra u 2020. godini, podnositelj Izvješća istaknuo je kako je Odjel za arhivsko gradivo Domovinskog rata, uz redovnu djelatnost, tijekom 2020. godine istraživao i obrađivao zahtjeve zaprimljene od raznih državnih institucija.

Za čuvanje preuzetog i prikupljenog gradiva osigurana su potrebna spremišta. Konvencionalno gradivo čuva se u spremištima u Centru (150 m²) i spremištu u Kerestincu (205,16 m²), koje zbog visine prostora može primiti više od 1000 dužnih metara gradiva, a nekonvencionalno gradivo čuva se u primjerenim uvjetima u posebnim spremištima u Hrvatskom državnom arhivu u Kerestincu i Hrvatskoj kinoteci.  

U 2020. godini Centar je preuzimanjem po službenoj dužnosti, darovanjem i otkupom arhivskog gradiva prikupio: oko 2 d/m (20 kutija) gradiva, 164 medija nekonvencionalnog gradiva (VHS, DVD i gradiva na vanjskom disku ili stiku), 797 fotografija, 8 digitalnih vojnih zemljovida, 58 časopisa periodike iz razdoblja 1985.-1997., 18 sati memoarskog gradiva i 300 kartica teksta memoarskog gradiva. Tijekom 2020. nastavljen je projekt digitalizacije fotoarhiva (negativa i fotografija) i program zaštite arhivskog gradiva, odnosno pokrenuta je suradnja Centra i Središnjeg vojnog arhiva MORH-a, te je do kraja godine izvršeno zaštitno snimanje 5237 pojedinačnih negativa. 

Nadalje, podnositelj Izvješća je istaknuo kako je radi zaštite arhivskog gradiva i sprječavanja daljnjeg oštećenja izvornika tijekom 2020. godine digitalizirano 2.093.197 stranica arhivskog gradiva iz Domovinskog rata. Tako je do kraja 2020. Centar ukupno imao digitaliziranih nešto manje od 3 TB stranica arhivskog gradiva iz Domovinskog rata. Do kraja 2020., u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja na projektu digitalizacije arhivskog gradiva koji se provodi na lokaciji Kerestinec, završen je višegodišnji projekt digitalizacije posebnog gradiva hrvatske provenijencije, u kojemu je digitalizirano 10.422 kutije arhivskog gradiva, odnosno 5.380.031 listova A4/A3.     

I u 2020. godini nastavljen je rad na projektu Izravni demografski gubici Republike Hrvatske u Domovinskom ratu, odnosno unos podataka u bazu podataka Centra o poginulima u Domovinskom ratu na okupiranom području RH (područje „RSK“, dakle uglavnom osobe srpske narodnosti). U dogovoru s Ministarstvom hrvatskih branitelja i Ministarstvom unutarnjih poslova, nastavljeno je s provjerama dnevnih izvješća o stradanju civila tijekom Domovinskog rata, kako bi se utvrdilo tko je žrtva ratnoga djelovanja, a čija smrt nije povezana s ratnim djelovanjem.

U suradnji s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža iz Zagreba, Centar je započeo rad na projektu izrade enciklopedijskog portala Domovinskog rata. Od sredine prosinca 2019. do kraja 2020. godine Centar je samostalno ili u suizdavaštvu objavio 6 knjiga.  

Tijekom 2020. godine zbog pandemije bolesti Covid-19, zaposlenice i zaposlenici Centra održali su znatno manji broj stručnih skupova, predavanja i promocija nego što su to činili prethodnih godina. 

U raspravi članovi Odbora većinom glasova pohvalili su rad i aktivnosti Centra u 2020. godini, ocijenivši kako je Centar kontinuirano, sustavno i stručno obavljao svoju zadaću prikupljanja i publiciranja gradiva iz Domovinskog rata. Posebno je pohvaljen angažman Centra kojim je, zahvaljujući stečenim znanstveno-nastavnim zvanjima svojih zaposlenika, ostvario uvjete za upis u Registar znanstvenih ustanova. Također, s ciljem jačanja djelatnosti Centra u raspravi je predloženo intenziviranje suradnje s Povijesnim muzejom Domovinskog rata u Dubrovniku. U raspravi također je naglašena važnost zadržavanja predmeta povijesti kao obveznog u kurikulu strukovnih škola u Republici Hrvatskoj.

Nakon provedene rasprave, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu većinom glasova (8 „za“ i 1 „suzdržan“) odlučio je predložiti Hrvatskom saboru donošenje z a k l j u č k a 

PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2020.  

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marijan Pavliček, potpredsjednik Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković