Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju, P.Z. 249

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 40. sjednici održanoj 27. svibnja 2022. godine, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 12. svibnja 2022. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. 

Predstavnik predlagatelja istaknuo je kako će donošenje predloženog zakona omogućiti ključne promjene u sustavu strukovnog obrazovanja, posebice rješenja koja reguliraju jačanju učenja temeljenog na radu te podizanja kvalitete u smislu snažnijeg povezivanja škola i poslodavaca. Također, implementacija zakonskog prijedloga doprinijet će boljoj usklađenosti obrazovnog sustava s tržištem rada te osiguravanju dovoljnog broja kvalificirane radne snage i njihove brže prilagodbe i uspješnosti na radnom mjestu.

Tema rasprave bila je uvođenje državne mature u strukovne škole, jednako tako kao i potreba izrade Mreže programa strukovnih škola u Republici Hrvatskoj. 

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (7„za“ i 2 „suzdržana“)  odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje 

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marijan Pavliček, potpredsjednik Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA 
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković