Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zaključaka o pokretanju postupka pregovora o izmjenama Ugovora između Svete stolice i Republike Hrvatske - predlagateljica zastupnica Anka Mrak-Taritaš

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 71. sjednici, održanoj 30. studenoga 2023. godine, Prijedlog zaključaka o pokretanju postupka pregovora o izmjenama Ugovora između Svete stolice i Republike Hrvatske, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Anka Mrak-Taritaš, zastupnica u Hrvatskom saboru aktom od 13. srpnja 2023. godine.

Odbor je u smislu članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom Prijedlogu raspravljao u svojstvu zainteresiranog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnijela je predlagateljica. 

Predlagateljica je obrazložila  Prijedlog u dijelu koji se odnosi na Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture. U tom smislu smatra da pojedine odredbe Ugovora nisu u skladu s člankom 14. Ustava Republike Hrvatske. 

Isto tako, Ugovorom između Svete stolice i Republike Hrvatske po njezinom se mišljenju značajno narušava načelo jednakosti pred zakonom, a Katolička crkva dovodi u povlašteni položaj u odnosu na druge vjerske zajednice u Republici Hrvatskoj. Također, javne institucije unutar kojih Katolička crkva djeluje i koje je financiraju nemaju nikakav utjecaj na izbor kadrova, programa i udžbenika po kojima se radi. 
Predlagateljica smatra i da su djeca koja ne sudjeluju u nastavi vjeronauka u neravnopravnom položaju jer se iz njihove svjedodžbe o uspjehu (koja je javni dokument) može tumačiti pripadnost ili odnos prema religiji, što je, smatra, u potpunoj suprotnosti s presudama Europskog suda za ljudska prava. 

Smatra i da je, kao posljedica ovog Ugovora, nastao niz situacija kojima se narušavaju temeljna ustavna načela u Republici Hrvatskoj, kao što su jednakost pred zakonom, sloboda vjeroispovijesti te odvojenost crkve i države.

U raspravi većina članova Odbora nije podržala navedeni Prijedlog. Isto tako u raspravi pojedini članovi istaknuli su problematiku materijalnih sredstava, bržeg profesionalnog  napredovanja vjeroučitelja u odnosu na druge učitelje zaposlene u odgojno-obrazovnim ustanovama u  Republici Hrvatskoj. 

Nakon provedene rasprave, većinom glasova (6 ZA i 3 PROTIV) Odbor nije podržao Prijedlog zaključaka o pokretanju postupka pregovora o izmjenama Ugovora između Svete stolice i Republike Hrvatske predlagateljice zastupnice Anke Mrak Taritaš.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marko Milanović Litre, potpredsjednik Odbora.


                                                                                          PREDSJEDNICA ODBORA 

                                  izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković