Odbor za obranu

Izvješće Odbora za obranu o Prijedlogu zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, prvo čitanje, P.Z. br. 950.

Odbor za obranu Hrvatskoga sabora na 32. sjednici održanoj 13. svibnja 2020. godine, raspravljao je Prijedlog zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, prvo čitanje, P.Z. br. 950, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. svibnja 2020. godine.

Odbor za obranu je na temelju članka 71. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o predmetnom aktu, kao matično radno tijelo.

Predstavnik predlagatelja u uvodnom izlaganju detaljno je obrazložio Prijedlog zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, naglasivši da će se predlozenim Zakonom stvorit okvir za osnivanje Sveučilišta kao visokoobrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove za potrebe obrambenog sustava i sustava domovinske sigurnosti.

Izvođenjem specijaliziranih studijskih programa koji zadovoljavaju potrebe obrambenoga i sigurnosnog sustava omogućiti će se razvoj interdisciplinarnog područja znanosti u polju „Vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće“. Na Sveučilištu obrane i sigurnosti omogućiti će se obrazovanje budućih časnika Hrvatske vojske, ali i zaposlenika u drugim tijelima čiji su poslovi i nadležnosti povezane s domovinskom sigurnosti.
Nadalje, predstavnik predlagatelja naglasio je da će se Sveučilište obrane i sigurnosti razvijat i baviti znanstveno-istraživačkim radom u potpori vojno-obrambenih i sigurnosno-obavještajnih aktivnosti, ali i aktivnosti drugih tijela iz sustava domovinske sigurnosti.

Transformacija Hrvatskoga vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ u Sveučilište dugotrajan je proces, koje će i po završetku procesa transformacije nastaviti suradnju sa Sveučilištem u Zagrebu i Sveučilištem u Splitu.    
Pitanja koja će se urediti ovim Zakonom su: naziv, sjedište i osnivač Sveučilišta obrane i sigurnosti, djelatnost Sveučilišta, upravljačka tijela Sveučilišta i njihova nadležnost, status studenata i uvjeti za upis kandidata koji se žele upisati na Sveučilište, imovina i financiranje Sveučilišta, zaposlenici Sveučilišta, provođenje nadzora nad zakonitošću rada i općih akata Sveučilišta, način i uvjeti provedbe djelatnosti do početka rada Sveučilišta.U raspravi koja je uslijedila, iznijeto je mišljenje da je potrebno verificirati vojna zvanja kako bi se ista uskladila sa akademskim zvanjima, te da bi za Ministarstvo obrane RH bilo financijski isplativije da Sveučilište podpadne pod Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova  (8 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa) odlučio Hrvatskome saboru predložiti da donese slijedeće zaključke:

1.    Podržava se Prijedlog zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti.
2.    Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora Igora Dragovana.
 


PREDSJEDNIK ODBORA
Igor Dragovan