Odbor za obranu

Izvješće Odbora za obranu o Prijedlogu odluke o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a

Odbor za obranu Hrvatskoga sabora, na 39. sjednici održanoj 22. rujna 2015. godine, raspravljao je o Prijedlogu odluke o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. rujna  2015. godine.

Uz Prijedlog odluke, Vlada Republike Hrvatske dostavila je i Odluku o prethodnoj suglasnosti Predsjednice Republike i vrhovne zapovjednice Oružanih snaga Republike Hrvatske. 
Odbor je na temelju članka 71. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o predmetnom aktu,  kao matično radno tijelo.

Temeljem članka 247. stavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je proveo objedinjenu raspravu o Prijedlogu odluke o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a i o Izvješću o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske koji su upućeni na rad u NATO zapovjednu strukturu i NATO strukturu snage i druga nacionalna (multinacionalna) zapovjedništva u operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu pod vodstvom NATO-a.

Predstavnica predlagatelja u uvodnom obrazloženju detaljno je obrazložila predloženu Odluku, te je naglasila da se istom predlaže povećanje broja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u odnosu na prethodnu Odluku (od 6. prosinca 2013.) za 60 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, zbog ustrojavanja Nacionalnog razmjestivog komunikacijskog modula koji je u sastavu NATO zapovjedne strukture.

Nadalje je naglasio da se u 2016. I 2017. godini u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a mogu istodobno uputiti najviše 80 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Odbor je bez rasprave, jednoglasno (9 glasova „za“) Hrvatskome saboru predložio da donese
          
Odluku o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora Tomislava Ivića, prof.

PREDSJEDNIK ODBORA
         
Tomislav Ivić, prof.