Odbor za obranu

Izvješće Odbora za obranu o Prijedlogu odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu

Odbor za obranu Hrvatskoga sabora, na 33. sjednici održanoj 26. studenoga 2014. godine, raspravljao je o Prijedlogu odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. studenoga  2014. godine.

Uz Prijedlog odluke, Vlada Republike Hrvatske dostavila je i Odluku o prethodnoj suglasnost Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske. 

Odbor je na temelju članka 71. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o predmetnom aktu, kao matično radno tijelo.

Predstavnica predlagatelja u uvodnom obrazloženju naglasila je da bi nastavkom sudjelovanja Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu osigurao se kontinuitet daljnjeg doprinosa Republike Hrvatske u izgradnji stabilnog i sigurnog okruženja na Kosovu i u regiji. Ujedno bi se Republika Hrvatska dodatno profilirala kao odgovorne članice NATO saveza. Kako bi se nastavio dosadašnji angažman predlaže se donošenje Odluke kojom bi se u 2015. godine odobrilo upućivanje do 35 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske s dva helikoptera Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane u navedenu operaciju, uz mogućnost rotacije. 

Nakon uvodnog obrazloženja, Odbor je bez rasprave, jednoglasno (8 glasova „za“) odlučio Hrvatskome saboru predložiti da donese:  

Odluku o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora Tomislava Ivića, prof.

 

 PREDSJEDNIK ODBORA
         
 Tomislav Ivić, prof.