Odbor za obranu

Izvješće Odbora za obranu o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

Odbor za obranu Hrvatskoga sabora na 25. sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine, raspravljao je o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, a koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. ožujka 2014. godine.

Odbor je na temelju članka 179. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o predmetnom aktu, kao zainteresirano radno tijelo.

Predstavnik predlagatelja u uvodnom obrazloženju iznio je da na strani prihoda se predlaže vračanje doprinosa za zdravstveno osiguranje na bruto plaću s 13% na 15%, povrat doprinosa za mirovinsko osiguranje osoba s beneficiranim stažem iz drugog u prvi stup, proširenje oporezivanja dobitaka od igara na sreću, povećanje koncesijskih naknada te veće povlačenje dobiti poduzeća u državnom vlasništvu. Ukupni učinak mjera na prihodovnoj strani iznosio bi 5,8 milijardi kuna ili 1,7% BDP. Dok se na rashodovnoj strani predlaže smanjenje rashoda državnog proračuna u iznosu od 2,9 mird. kuna ili 0,8% BDP-a.

Zamjenica ministra obrane u uvodnom obrazloženju istakla je da se predloženim Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu sredstva za Ministarstvo obrane smanjuju za iznos od 241.821.891 kuna i da će ista novim planom Prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2014. godinu iznositi 4.278.647.780 kuna.

Odbor za obranu, nakon uvodnog obrazloženja proveo je opsežnu raspravu u kojoj su pojedini članovi Odbora iznijeli mišljenje da ovakvo permanentno smanjenje Državnog proračuna u dijelu koji je namijenjen Ministarstvu obrane nije dostatan za funkcioniranje borbene sposobnost, Oružanih snaga Republike Hrvatske, te su istakli da predviđena sredstva nisu dostatna ni za održavanje a kamoli za modernizaciju vojne opreme.

Vanjski član Odbora pitao je, a zamjenica ministra obrane odgovorila je, da li Ministarstvo obrane ima procjenu da bi ovakvo kontinuirano smanjenje obrambenog proračuna moglo ugroziti borbenu sposobnost Republike Hrvatske i njeno sudjelovanje u mirovnim misijama.

Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova (pet „za“ i dva „protiv“) odlučio Hrvatskome saboru predložiti, da donese

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora Tomislava Ivića, prof.

PREDSJEDNIK ODBORA
Tomislav Ivić, prof.