Odbor za obranu

Izvješće Odbora za obranu o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o privremenom boravku pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke na državnom području druge države (Hrvatsko-njemački sporazum o gostujućim snagama), drugo čitanje, P.Z. br. 169

Odbor za obranu Hrvatskoga sabora, na 10. sjednici održanoj 16. rujna 2021. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o privremenom boravku pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke na državnom području druge države (Hrvatsko-njemački sporazum o gostujućim snagama), koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. kolovoza 2021. godine.
Odbor je na temelju članka 71. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o predmetnom aktu,  kao matično radno tijelo.
U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da će donošenjem predmetnog Zakona, u skladu s člankom 141. Ustava Republike Hrvatske biti ispunjeni unutarnji pravni uvjeti za stupanje na snagu Sporazuma kojim se, u odnosima Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke uspostavlja dvostrani međunarodnopravni okvir i utvrđuju dodatna pravila za ulazak, izlazak i privremeni boravak pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke na državnom području države druge stranke u svrhu vježbi, obuke postrojbi, tranzita i dr. Primjena Sporazuma koji je potpisan u Zagrebu 16. lipnja 2021. godine, omogućit će daljnje proširenje područja i oblika suradnje na polju obrane u pitanjima od zajedničkog interesa. 
Odbor za obranu je, bez rasprave, jednoglasno (8 glasova ZA) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese 

ZAKON O  POTVRĐIVANJU  SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O PRIVREMENOM BORAVKU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE I ORUŽANIH SNAGA SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE NA DRŽAVNOM PODRUČJU DRUGE DRŽAVE (HRVATSKO-NJEMAČKI SPORAZUM O GOSTUJUĆIM SNAGAMA)

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora Franka Vidovića, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, potpredsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Franko Vidović